Installateurs

Brandveiligheid is een belangrijk aspect van een gebouw. Dat geldt niet alleen voor de gebouweigenaren, maar ook voor gemeentes, de brandweer en verzekeraars. Vanuit de wetgeving worden bepaalde eisen gesteld om de brandbeveiliging te verhogen. Dat betekent voor u als installateur een grote verantwoordelijkheid bij het plaatsen van installaties. Daarom kan Valkenburg Brandbeveiliging u hierbij ondersteunen. We luisteren naar de wensen en eisen van de klant en nemen dit mee in het Programma van Eisen. Dit doen we volgens de gestelde eisen in het Bouwbesluit 2012. We bekijken per gebouw wat de beste oplossing(en) is. Oftewel: Valkenburg Brandbeveiliging kan u als installateur ondersteunen of juist werk uit handen nemen. Denk hierbij aan:
 

  • Opstellen van Programma van Eisen of Uitgangspuntendocument.
  • Projecteren van de brandbeveiligingsinstallaties.
  • Controle van de projectietekeningen als tweede projecteringsdeskundige (Volgens het certificatieschema BMI van het CCV.
  • Engineering.
  • Verzorgen van tekeningen, opleverdocumenten en logboeken.
  • Begeleiden van het certificeringstraject.